Cíle a vize

Společnost pro obráběcí stroje  je zájmové sdružení institucí, firem a jednotlivců působících v oblasti obráběcích strojů. Bylo založeno v roce 1994 a od té doby se významně podílí na rozvoji celého oboru. Společnost, mezi jejímiž členy nechybí zástupci největších technických univerzit i nejvýznamnějších firem v oblasti obráběcích strojů, podporuje rozvoj výroby, vývoje a použití obráběcích strojů v České republice se záměrem účinně pomáhat našemu průmyslu obráběcích strojů k dosažení vysoké úrovně a k výraznému zvýšení podílu České republiky na světové produkci obráběcích strojů.

Jedním z jejích dlouhodobých úkolů je také vzdělávat nadcházející generace pracovníků technických oborů a šířit nejnovější poznatky mezi odborníky. SpOS se snaží toto poslání naplňovat na několika frontách. Firmy sdružené ve SpOS jsou automaticky členy Výkonného výboru společnosti, a mohou tak oborové vzdělávání svých zaměstnanců ovlivňovat. SpOS je též strategickým členem Technologické platformy Strojírenské výrobní techniky (dále TP SVT), která je zaměřena také na vzdělávání a je významnou součástí oboru, propojuje odborné pracovníky tvorbou strategií oboru, integruje a pomáhá se vzděláváním ve firmách. Společnost aktivně spolupracuje s dalšími zahraničními institucemi a společnostmi obdobného zaměření, díky čemuž se dobře orientuje v nejnovějších trendech v oboru a ve spolupráci s TP SVT spoluvytváří koncepce jeho dalšího rozvoje.