Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii

Mimořádný zájem odborné veřejnosti vyvolal workshop Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje spolu s Ústavem výrobních strojů a zařízení s podporou projektu EU Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Semináře se zúčastnilo prezenčně 100 účastníků a dalších 60 on-line přenosu. Předána byla také ocenění 6 autorům prací nominovaných do soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci.

Workshop představil poznatky a informace z oblasti strojírenské výrobní techniky a technologie reflektující výstavy, veletrhy a konference v oboru – Automatica, EMO, LaserWorld a Formnext 2023. Příspěvky přednesli přímí účastníci akcí. Prezentována byla témata:

 • Soustruhy a multifunkční centra s točným průměrem do 800 mm
 • Soustruhy a multifunkční centra s točným průměrem nad 800 mm, vč. karuselů
 • Brusky pro práci naplocho i nakulato
 • Frézovací a MF stroje malé a střední velikosti – do 1250 mm
 • Těžké obráběcí stroje pro velké obrobky (včetně vřetenových hlav) – frézky, horizontky
 • Stroje pro mikroobrábění (vč. vysokootáčkových vřeten), stroje pro nekonvenční způsoby výroby
 • Stroje pro hromadnou výrobu
 • Vřetena a jejich komponenty
 • Design a ergonomie strojů
 • Inteligentní a mechatronické systémy, CNC řídicí systémy a jejich nadstavby, monitoring výroby
 • Digitální dvojčata a umělá inteligence
 • Robotika a automatizace
 • Technologie obrábění a aplikace
 • Nástroje a nástrojové soustavy
 • CAD, CAM, CIM systémy, digitální výroba
 • Měření vlastností obráběcích strojů, inprocesní měření, kalibrace a korekce
 • Aditivní technologie
 • Laserové technologie

Velký zájem byl také o prohlídku laboratoří Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT, kde byla prezentována aktuální výzkumná témata.


Vyhlášení výsledků soutěže SpOS o nejlepší DP a DDP

Předána byla ocenění autorům prací nominovaných do soutěže o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci, kterou vyhlašuje Společnost pro obráběcí stroje. Smyslem soutěže je přitáhnout studenty k řešení témat prací v oblasti obráběcích strojů a technologií a prezentovat nejlepší výsledky práce mladých lidí vzdělaných v oboru obráběcích strojů a technologií. U prací se hodnotí aktuálnost řešeného tématu, zvolený postup a úroveň vlastního řešení, komplexnost řešení, využitelnost výsledků pro průmyslovou praxi nebo navazující výzkum, kvalita a srozumitelnost zpracování.

Diplomových prací bylo nominováno celkem 14 diplomových prací z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU Liberec, VŠB-TU Ostrava. Disertační prací byly nominovány 4. Vzhledem k vyrovnané vysoké kvalitě prací rozhodl tým hodnotitelů o výběru čtyř významných DP a dvou významných DDP, pořadí prací nebylo stanoveno.

Soutěž SpOS – vyhodnocení kategorie diplomové práce

autoruniverzitanázev práce
Oceněné práce  
Ing. Jakub UllrichČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníMultiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění
Ing. Jan MezuliánikZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojního inženýrstvíVliv technologie HVOF žárového stříkání NiCrBSi na jeho obrobitelnost
Ing. Michal PošepnýTechnická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizaceOptimalizace převodové skříně pohonu nástrojového vřetene
Ing. Luboš JirákČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníPřeladitelný model dynamických vlastností stroje
Další nominované práce  
Ing. Martina CimpováČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníSimulační modely pro výpočtovou podporu návrhu vřetenových hlav
Ing. Petr BělkaČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníNávrh robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS
Ing. Michal KakosTechnická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizaceNávrh rotačního zařízení pro pálení do trubek a profilů pro plazmové řezání na stroji Vanad BLUESTER
Ing. Tomáš DernerČVUT v Praze, Fakulta strojníPokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování
Ing. Bc. Martin VáňaTechnická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montážeStudium integrity povrchu při frézování kompozitních desek vyztužených uhlíkovými vlákny
Ing. Martin SmolíkVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíTrvanlivostní testování vyměnitelných břitových destiček při válcovém soustružení uhlíkové oceli
Ing. Jakub VeseckýTechnická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizaceÚprava pohybových os u laserového stroje
Ing. Bc. Dominika ČadkováTechnická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montážeTopografie a drsnost povrchu při mikrofrézování
Ing. Martin DrbalVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíAnalýza opotřebení vyměnitelných břitových destiček při upichování konstrukčních ocelí
Ing. Tomáš DvořáčekVysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaVliv posuvové rychlosti na přesnost obráběcího stroje

Soutěž SpOS – vyhodnocení kategorie disertační práce

autoruniverzitanázev práce
Oceněné práce  
Ing. Tomáš Primus, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologieEfektivní obrábění nástrojových materiálů laserem
Ing. Viktor Kulíšek, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníVliv nekonvenčních materiálů na dynamické vlastnosti nosných dílců obráběcích strojů
Další nominované práce  
Ing. Zdeněk Pitrmuc, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologieKvalita povrchové vrstvy: výzkum vybraných parametrů integrity povrchu
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.Vysoká škola báňská – Technická Univerzita OstravaPříspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií

Reflexe výstav a veletrhů 2022 v oboru Strojírenské výrobní techniky

Společnost pro obráběcí stroje a Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT) s podporou projektu Národní centrum průmyslu 4.0 a RICAIP si vás dovolují pozvat na připravovaný seminář s tématem Reflexe výstav a veletrhů 2022 v oboru Strojírenské výrobní techniky.

Akce představí poznatky a informace z oblasti strojírenské výrobní techniky a technologie reflektující výstavy, veletrhy a konference v oboru. Příspěvky přednesou přímí účastníci akcí. Seminář je určen technickým pracovníkům, vedoucím vývojových týmů a vedoucím pracovníkům firem.

Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 9. 2. 2023 od 9.00 hod na adrese ČVUT v Praze – FS, Horská 3, Praha 2, v přednáškové místnosti 136.

K účasti se prosím registrujte pomocí registračního formuláře.

Pozvánka a program

Těšíme se na společné setkání

Seminář Monitoring obráběcích operací

Společnost pro obráběcí stroje a Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT) s podporou projektů RICAIP a Cluster4 si vás dovolují pozvat na připravovaný seminář s tématem Monitoring obráběcích operací.

Monitoring obráběcích operací umožňuje zvyšovat efektivitu výroby a snižovat provozní náklady obrábění. Seminář je koncipován na kombinovaný blok teoretických přednášek, praktických ukázek a konkrétních firemních řešení.

Seminář se bude konat ve čtvrtek dne 20. 10. 2022 od 9.00 hod na adrese ČVUT v Praze – FS, Horská 3, Praha 2, v přednáškové místnosti 136.

K účasti se prosím registrujte pomocí registračního formuláře.

Těšíme se na společné setkání

Pozvánka a program

9:00 Petr Kolář, RCMT: Přivítání a úvod semináře

9:15 Jiří Švéda, RCMT: Monitoring stavu obráběcích strojů a jeho využití

9:30 Miroslav Dub, SIDAT: Monitoring výroby s využitím MES SIDAS

9:50 Martin Machálka, TAJMAC-ZPS: Systém správy strojů

10:10 Pavel Procházka a Jiří Cvrček, MAZAK CE: Monitoring stavu strojů MAZAK

10:30 Pauza na kávu

11:00 Petr Kolář, RCMT: Monitoring obrábění pomocí dat ze strojů – možnosti a limity

11:15 Karel Kozumplík, SIEMENS: Siemens Edge pro sledování chování stroje

11:35 Eva Klocová a Boris Nouzák, HEIDENHAIN: Vyčítání dat z ŘS Heidenhain

11:55 Jan Loos, FANUC: Vyčítání dat z ŘS FANUC

12:15 Oběd na místě formou bufetu

13:00 Daniel Rempel, PRO-MICRON: Get ready for autonomous machining: SPIKE sensory tool holder and its application (přednáška v AJ)

13:20 Štěpán Chládek, RCMT: Metody zpracování a vyhodnocení dat z obrábění

13:40 Matěj Sulitka, RCMT: Zpracování dat z obrábění s podporou post-procesního digitálního dvojčete (možnosti, příklady, limity současných řešení)

14:00 Shrnutí a závěr semináře

EMO HANNOVER 2019

Veletrh EMO se koná pravidelně ve dvouletých intervalech. Společnost pro obráběcí stroje ve spolupráci s RCMT pořádaly ve dnech 16.  –  28.  9.  2019 zájezd odborných pracovníků na tento prestižní mezinárodní veletrh strojírenské výrobní techniky. Své postřehy a reflexe zveřejní výzkumníci v časopise MM Průmyslové spektrum a na zájezd naváže odborný seminář organizovaný SpOS a RCMT v prvním kvartále roku 2020. Více informací o připravované akci naleznete před jejím konáním na stránkách www.rcmt.cvut.cz

EMO HANNOVER 2017

Společnost pro obráběcí stroje ve spolupráci s RCMT pořádaly ve dnech 18.  –  20.  9.  2017 zájezd odborných pracovníků na mezinárodní veletrh strojírenské výrobní techniky EMO Hannover 2017 s podporou Zastoupení Deutsche Messe AG v České republice.