O nás

Společnost pro obráběcí stroje je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají obráběcími stroji a podílejí se na jejich výrobě, rozvoji a užití.


Společnost:

  • podporuje rozvoj výroby, vývoj a aplikaci obráběcích strojů v ČR
  • pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, semináře, kursy, odborné zájezdy, různá setkání odborníků, apod.
  • napomáhá propojení průmyslu s vysokými školami
  • podporuje vědeckou a publikační činnost v oboru
  • rozvíjí prognostickou činnost a vytváří koncepce rozvoje oboru
  • podporuje nejlepší rozvojové a výzkumné programy v oboru
  • spolupracuje s dalšími institucemi a se zahraničními společnostmi obdobného zaměření
  • vydává odborné a účelové publikace z oboru
  • organizačně i finančně podporuje přednášky a studijní pobyty svých členů v zahraničí

Cíle a vize

Společnost pro obráběcí stroje  je zájmové sdružení institucí, firem a jednotlivců působících v oblasti obráběcích strojů. Bylo založeno v roce 1994 a od té doby se významně podílí na rozvoji celého oboru. Společnost, mezi jejímiž členy nechybí zástupci největších technických univerzit i nejvýznamnějších firem v oblasti obráběcích strojů, podporuje rozvoj výroby, vývoje a použití obráběcích strojů v České republice se záměrem účinně pomáhat našemu průmyslu obráběcích strojů k dosažení vysoké úrovně a k výraznému zvýšení podílu České republiky na světové produkci obráběcích strojů.

Jedním z jejích dlouhodobých úkolů je také vzdělávat nadcházející generace pracovníků technických oborů a šířit nejnovější poznatky mezi odborníky. SpOS se snaží toto poslání naplňovat na několika frontách. Firmy sdružené ve SpOS jsou automaticky členy Výkonného výboru společnosti, a mohou tak oborové vzdělávání svých zaměstnanců ovlivňovat. SpOS je též strategickým členem Technologické platformy Strojírenské výrobní techniky (dále TP SVT), která je zaměřena také na vzdělávání a je významnou součástí oboru, propojuje odborné pracovníky tvorbou strategií oboru, integruje a pomáhá se vzděláváním ve firmách. Společnost aktivně spolupracuje s dalšími zahraničními institucemi a společnostmi obdobného zaměření, díky čemuž se dobře orientuje v nejnovějších trendech v oboru a ve spolupráci s TP SVT spoluvytváří koncepce jeho dalšího rozvoje.

Akce a Aktuality

Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii

Mimořádný zájem odborné veřejnosti vyvolal workshop Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje spolu s Ústavem výrobních strojů a zařízení s podporou projektu EU Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Semináře se zúčastnilo prezenčně 100 účastníků a dalších 60 on-line přenosu. Předána byla také ocenění 6 autorům prací nominovaných do soutěže Společnosti …

Reflexe výstav a veletrhů 2022 v oboru Strojírenské výrobní techniky

Společnost pro obráběcí stroje a Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT) s podporou projektu Národní centrum průmyslu 4.0 a RICAIP si vás dovolují pozvat na připravovaný seminář s tématem Reflexe výstav a veletrhů 2022 v oboru Strojírenské výrobní techniky. Akce představí poznatky a informace z oblasti strojírenské výrobní techniky a technologie reflektující výstavy, veletrhy a konference v oboru. Příspěvky přednesou přímí …

Seminář Monitoring obráběcích operací

Společnost pro obráběcí stroje a Ústav výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze (RCMT) s podporou projektů RICAIP a Cluster4 si vás dovolují pozvat na připravovaný seminář s tématem Monitoring obráběcích operací. Monitoring obráběcích operací umožňuje zvyšovat efektivitu výroby a snižovat provozní náklady obrábění. Seminář je koncipován na kombinovaný blok teoretických přednášek, praktických ukázek a …

Partneři projektu