Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii

Mimořádný zájem odborné veřejnosti vyvolal workshop Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje spolu s Ústavem výrobních strojů a zařízení s podporou projektu EU Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Semináře se zúčastnilo prezenčně 100 účastníků a dalších 60 on-line přenosu. Předána byla také ocenění 6 autorům prací nominovaných do soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci.

Workshop představil poznatky a informace z oblasti strojírenské výrobní techniky a technologie reflektující výstavy, veletrhy a konference v oboru – Automatica, EMO, LaserWorld a Formnext 2023. Příspěvky přednesli přímí účastníci akcí. Prezentována byla témata:

 • Soustruhy a multifunkční centra s točným průměrem do 800 mm
 • Soustruhy a multifunkční centra s točným průměrem nad 800 mm, vč. karuselů
 • Brusky pro práci naplocho i nakulato
 • Frézovací a MF stroje malé a střední velikosti – do 1250 mm
 • Těžké obráběcí stroje pro velké obrobky (včetně vřetenových hlav) – frézky, horizontky
 • Stroje pro mikroobrábění (vč. vysokootáčkových vřeten), stroje pro nekonvenční způsoby výroby
 • Stroje pro hromadnou výrobu
 • Vřetena a jejich komponenty
 • Design a ergonomie strojů
 • Inteligentní a mechatronické systémy, CNC řídicí systémy a jejich nadstavby, monitoring výroby
 • Digitální dvojčata a umělá inteligence
 • Robotika a automatizace
 • Technologie obrábění a aplikace
 • Nástroje a nástrojové soustavy
 • CAD, CAM, CIM systémy, digitální výroba
 • Měření vlastností obráběcích strojů, inprocesní měření, kalibrace a korekce
 • Aditivní technologie
 • Laserové technologie

Velký zájem byl také o prohlídku laboratoří Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT, kde byla prezentována aktuální výzkumná témata.


Vyhlášení výsledků soutěže SpOS o nejlepší DP a DDP

Předána byla ocenění autorům prací nominovaných do soutěže o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci, kterou vyhlašuje Společnost pro obráběcí stroje. Smyslem soutěže je přitáhnout studenty k řešení témat prací v oblasti obráběcích strojů a technologií a prezentovat nejlepší výsledky práce mladých lidí vzdělaných v oboru obráběcích strojů a technologií. U prací se hodnotí aktuálnost řešeného tématu, zvolený postup a úroveň vlastního řešení, komplexnost řešení, využitelnost výsledků pro průmyslovou praxi nebo navazující výzkum, kvalita a srozumitelnost zpracování.

Diplomových prací bylo nominováno celkem 14 diplomových prací z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU Liberec, VŠB-TU Ostrava. Disertační prací byly nominovány 4. Vzhledem k vyrovnané vysoké kvalitě prací rozhodl tým hodnotitelů o výběru čtyř významných DP a dvou významných DDP, pořadí prací nebylo stanoveno.

Soutěž SpOS – vyhodnocení kategorie diplomové práce

autoruniverzitanázev práce
Oceněné práce  
Ing. Jakub UllrichČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníMultiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění
Ing. Jan MezuliánikZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojního inženýrstvíVliv technologie HVOF žárového stříkání NiCrBSi na jeho obrobitelnost
Ing. Michal PošepnýTechnická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizaceOptimalizace převodové skříně pohonu nástrojového vřetene
Ing. Luboš JirákČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníPřeladitelný model dynamických vlastností stroje
Další nominované práce  
Ing. Martina CimpováČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníSimulační modely pro výpočtovou podporu návrhu vřetenových hlav
Ing. Petr BělkaČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníNávrh robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS
Ing. Michal KakosTechnická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizaceNávrh rotačního zařízení pro pálení do trubek a profilů pro plazmové řezání na stroji Vanad BLUESTER
Ing. Tomáš DernerČVUT v Praze, Fakulta strojníPokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování
Ing. Bc. Martin VáňaTechnická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montážeStudium integrity povrchu při frézování kompozitních desek vyztužených uhlíkovými vlákny
Ing. Martin SmolíkVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíTrvanlivostní testování vyměnitelných břitových destiček při válcovém soustružení uhlíkové oceli
Ing. Jakub VeseckýTechnická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizaceÚprava pohybových os u laserového stroje
Ing. Bc. Dominika ČadkováTechnická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montážeTopografie a drsnost povrchu při mikrofrézování
Ing. Martin DrbalVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíAnalýza opotřebení vyměnitelných břitových destiček při upichování konstrukčních ocelí
Ing. Tomáš DvořáčekVysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaVliv posuvové rychlosti na přesnost obráběcího stroje

Soutěž SpOS – vyhodnocení kategorie disertační práce

autoruniverzitanázev práce
Oceněné práce  
Ing. Tomáš Primus, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologieEfektivní obrábění nástrojových materiálů laserem
Ing. Viktor Kulíšek, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízeníVliv nekonvenčních materiálů na dynamické vlastnosti nosných dílců obráběcích strojů
Další nominované práce  
Ing. Zdeněk Pitrmuc, Ph.D.ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologieKvalita povrchové vrstvy: výzkum vybraných parametrů integrity povrchu
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.Vysoká škola báňská – Technická Univerzita OstravaPříspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií