EMO HANNOVER 2019

Veletrh EMO se koná pravidelně ve dvouletých intervalech. Společnost pro obráběcí stroje ve spolupráci s RCMT pořádaly ve dnech 16.  –  28.  9.  2019 zájezd odborných pracovníků na tento prestižní mezinárodní veletrh strojírenské výrobní techniky. Své postřehy a reflexe zveřejní výzkumníci v časopise MM Průmyslové spektrum a na zájezd naváže odborný seminář organizovaný SpOS a RCMT v prvním kvartále roku 2020. Více informací o připravované akci naleznete před jejím konáním na stránkách www.rcmt.cvut.cz